Gebluste kalk voor metselmortels (bastaardmortels)

Door toevoeging van gebluste kalk wordt een metselmortel van hoge kwaliteit verkregen. Waarom gebluste kalk ?1. In de verse specie is gebluste kalk :
- een natuurlijke bindingsvertrager
- de garantie voor een betere hechting aan de bouwsteen
- een watervasthoudend middel, vooral belangrijk bij droog weer en bij toepassing van absorberende bouwstenen
- een natuurlijke plastificeerder, ter bevordering van de verwerkbaarheid

2. In de uitgeharde mortel bevordert gebluste kalk :
- de vervormbaarheid van het metselwerk, hetgeen scheurvorming voorkomt
- de waterdichtheid en gladheid van de voeg
- de duurzaamheid van de mortel
- het zelfherstellend vermogen in de mortel, dankzij de chemische reactie aan de lucht
- het uitblijven van muuruitslag
- de brandwerendheid

3. Economische voordelen van gebluste kalk :
- goede verwerkbaarheid van de mortel zonder toevoeging van luchtbelvormer
- verlengt de levensduur van het metselwerk en spaart daarmee onderhoudskosten
- de betere verwerkbaarheid verhoogt het metseltempo, dus tijd- en geldwinst
- door de hoge verhouding volume / gewicht is minder materiaal nodig per volume-eenheid mortel

Waarschuwing :
Geen kalk gebruiken
- voor funderingen (daar zijn geen reacties aan de lucht mogelijk)
- waar metselwerk blootstaat aan agressief water of zuren.