Kalk in recyclage

Grondrecyclage: een nieuw procédé

Op het moment dat de heer Demunter, gemachtigd ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ons in het voorjaar de vraag stelde of wij bereid waren op onze werf –Fonsnylaan te St Gillis, een nieuw procédé voor rioolsleufaanvullingen toe te passen, waren we als Verhaeren & C°, een snelgroeiend bedrijf in de wegenbouw onmiddellijk bereid in het verhaal mee te stappen.


meer lezen

Kalk en duurzame ontwikkeling

De ontwikkeling van driedelige granulaatmengsels voor de wegenbouw of hoe bouwen en tegelijk een beleid van duurzame ontwikkeling voeren.


meer lezen

Kalk: fijnheid of korrelverdeling?

Om de fijnheid van een stof weer te geven, moet rekening worden gehouden met twee aspecten: het pure analytische aspect en het synthetische aspect.(vertegenwoordigd door het specifiek of soortelijk oppervlak  - ook wel "Blaine-eenheid" genoemd)). Afhankelijk van de behoefte, wordt meer aandacht besteed aan het ene aspect dan aan het andere.


meer lezen

Optimalisering van de recyclage

Onze beschouwingen kaderen in de permanente evolutie van de methodes, procédés en technieken die moeten leiden tot de optimalisering van de recyclage en het hergebruik. Reeds jarenlang en met wisselend succes ontwikkelen de actoren in deze nieuwe sectoren activiteiten die voortdurende professioneler worden. Eigenlijk streven wij allen een zeer eenvoudig doel na dat er, eenvoudig uitgedrukt, op gericht is niets te verspillen.


meer lezen

Kwaliteitstoepassing van gerecycleerde grond in industrie & kantorenbouw

Hoe brengen we het best onze grondbalans in evenwicht, wat doen we met de grondoverschotten, hoe realiseren we onze aanvulling op een kwalitatieve manier ? Vragen die elke architect en projectontwikkelaar zich stelt.


meer lezen

BSV Devamix

In 2000 werd BSV nv opgericht met als doel verontreinigde gronden te reinigen binnen het centrum voor grondreiniging gevestigd langs het kanaal Kortrijk-Bossuit te Harelbeke. Het bedrijf is op vandaag uitgegroeid tot een door de vzw Grondbank gecertificeerd en een door de OVAM erkend Centrum voor Grondreiniging (CGR) en Tussentijdse Opslagplaats (TOP).


meer lezen

COPRO-certificaat : met bindmiddelen behandelde grond

Het hergebruiken van grond in zijn natuurlijke toestand is bouwtechnisch gezien niet altijd mogelijk. Door een gepaste behandeling met bindmiddelen van zandklei-, leem-, klei- of andere gronden, kunnen deze dezelfde toepassing krijgen als vergelijkbare traditionele bouwstoffen.


meer lezen

Grondoverschot als vervangproduct voor natuurlijke grondstoffen

Als grondreinigingsbedrijf is de nv AWS, die gevestigd is te Gent en te Sint- Katelijne Waver, zeer nauw betrokken bij het probleem van de grondoverschotten in het Vlaamse Gewest. Een probleem dat in deze mate belangrijk is dat het de rendabiliteit van een grondreinigingsbedrijf bepaald.


meer lezen

Recyclage van bouwafval: Teracalco

Innovatie: een met kalk gestabiliseerd product van Recynam op basis van gerecycleerde materialen (tel. 081/22 00 17 - info@tradecowall.be).


meer lezen

De vzw Grondbank

Sinds het bodemsaneringsdecreet van kracht werd op 1 oktober 1996 worden de toepassingsmogelijkheden van uitgegraven bodem nu ook bepaald door de milieuhygiënische kwaliteit. Grondverzet houdt daardoor, vooral voor de aannemers en de vervoerders, een belangrijk risico in.


meer lezen

Innoveren met grond

Een praktisch voorbeeld : de ervaring van Van Broekhoven’s AO, Heusden-Zolder.


meer lezen