BSV Devamix

In 2000 werd BSV nv opgericht met als doel verontreinigde gronden te reinigen binnen het centrum voor grondreiniging gevestigd langs het kanaal Kortrijk-Bossuit te Harelbeke. Het bedrijf is op vandaag uitgegroeid tot een door de vzw Grondbank gecertificeerd en een door de OVAM erkend Centrum voor Grondreiniging (CGR) en Tussentijdse Opslagplaats (TOP).


In juli 2005 werd BSV uitgebreid in de richting van bagger- en ruimingsspecie.

Een capaciteit van 400.000 ton op jaarbasis zorgt voor een groot potentieel aan uitgegraven bodem en secundaire grondstoffen. Om duurzame afzet te creëren, streeft BSV steeds naar hoogwaardig hergebruik, zodat een verbetering van de bouwtechnische kwaliteit van de materialen veelal noodzakelijk is. Al snel werd duidelijk dat bouwtechnische verbetering en toepasbaarheid twee elementen zijn.

Binnen het marktsegment van secundaire grondstoffen moet men zich er terdege van bewust zijn dat primaire grondstoffen nog al te vaak de voorkeur van de gebruiker wegdragen. Een voorkeur die gebaseerd is op een continue kwaliteitsborging en een vertrouwdheid met deze producten. Om de gebruiker te overtuigen secundaire grondstoffen aan te wenden, moet men als producent een even hoog, constant kwaliteitsniveau bieden en aan deze producten een meerwaarde geven.

 

Uitgaande van deze filosofie werd geïnvesteerd in een grondverbeteringsinstallatie, om ongeschikte grond te behandelen met kalk en zo om te vormen tot bouwtechnisch hoogwaardige eindproducten. Deze kunnen dan gebruikt worden in bouwprojecten als onderfundering en/of fundering. De producten kunnen hier gebruikt worden als alternatief voor zand, grint en gebroken beton- en mengpuin.

Om de verwerkbaarheid van het eindproduct sterk te bevorderen, is het uitermate belangrijk om alle storende elementen uit de te behandelen grond te verwijderen en de kalk zo goed mogelijk te homogeniseren.

De kwaliteit van de aangewende kalk is de bepalende factor voor het afleveren van hoogwaardige bekalkte grond. Als de aangewende kalk van minderwaardige kwaliteit is (d.i. reactiviteit en gehalte aan CaO), mag men er van uitgaan dat de kwaliteit van het afgeleverde product recht evenredig vermindert. Bij gebrek aan voorschriften, doet zich vandaag wildgroei en kwaliteitsvariatie voor. Dit zorgen voor negatieve publiciteit en doet afbreuk aan de techniek door minderwaardige eindproducten.

Om de geloofwaardigheid bij de eindgebruiker en dus de toekomst van deze techniek te garanderen, is het hoog tijd voor een doordachte reglementering omtrent bouwtechni­sche verbetering van uitgegraven bodem. BSV ondersteunt dan ook de initiatieven om tot zo’n doordachte reglementering op het gebied van hergebruik van met kalk behandelde gronden te komen zodat deze techniek alle kansen krijgt op slagen.

BSV Devamix
Beneluxlaan 201 - 8530 Harelbeke
Dirk Beheidt
Tel. 056/520 911- Fax 056/520 912

 

Glenn Heernaert
Afdelingshoofd BSV