Kalk in grondbehandeling

Grondrecyclage: een nieuw procédé

Op het moment dat de heer Demunter, gemachtigd ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ons in het voorjaar de vraag stelde of wij bereid waren op onze werf –Fonsnylaan te St Gillis, een nieuw procédé voor rioolsleufaanvullingen toe te passen, waren we als Verhaeren & C°, een snelgroeiend bedrijf in de wegenbouw onmiddellijk bereid in het verhaal mee te stappen.


meer lezen

Terreinen voor glastuinbouw: nieuwe toepassing voor een gekende wegentechniek

Het stabiliseren met ongebluste kalk is “normal” geworden  in het kader van het verbeteren van grond voor wegenbouw en industriebouw. Niemand is hiervan nog verwonderd.

 

Onlangs heeft de firma Cloet een nieuwe toepassing naar voor gebracht zijnde het toegangkelijk maken  van terreinen voor glastuinbouw in Begië en Nederland.


meer lezen

Recuperatie van grond voor aanvulling.

In Oudergem -randgemeente van Brussel en verstedelijkt gebied- kreeg de firma Cloet gebr. nv de vraag om een partij grondoverschot te verbeteren met kalk om de wanden van de ondergrondse parkings mee aan te vullen.


meer lezen

Het gebruik van kalk bij de aanleg van industriële platformen

"Het gebruik van kalk bij de aanleg van industriële platformen: een toepassing in volle ontwikkeling!"

 

Kalkflsh geeft het woord aan Bernard Collot, Collot Matériaux en Werner Bertjens, Projectleider, Aertssen Terrassements.


meer lezen

Kalk: fijnheid of korrelverdeling?

Om de fijnheid van een stof weer te geven, moet rekening worden gehouden met twee aspecten: het pure analytische aspect en het synthetische aspect.(vertegenwoordigd door het specifiek of soortelijk oppervlak  - ook wel "Blaine-eenheid" genoemd)). Afhankelijk van de behoefte, wordt meer aandacht besteed aan het ene aspect dan aan het andere.


meer lezen

Kwaliteitstoepassing van gerecycleerde grond in industrie & kantorenbouw

Hoe brengen we het best onze grondbalans in evenwicht, wat doen we met de grondoverschotten, hoe realiseren we onze aanvulling op een kwalitatieve manier ? Vragen die elke architect en projectontwikkelaar zich stelt.


meer lezen

Industrie terreinen

AERTSSEN, een uit het Antwerpse stammende aannemersgroep (met maatschappelijke zetel te Stabroek), is sedert 1964 hoofdzakelijk actief op het gebied van grondwerken voor wegen, industrie, spoorwegen, havens en luchthavens. Bijna 10 jaar geleden werd er een Waalse tak opgericht – Aertssen Terrassements – die gevestigd is te Villers-le-Bouillet.


meer lezen

Benor-certificatie voor kalk voor bodembehandeling

Het is niet altijd evident voor de gebruiker en voorschrijver om een kontrole uit te voeren op de kwaliteit van de geleverde kalk. Om deze faze te vereenvoudigen is een vrijwillig kwaliteitsborgstellingssysteem uitgewerkt onder het Benorcertifcaat voor kalk voor bodemstabilisatie.


meer lezen

Grondbehandeling en grondrecyclage: een nieuwe brochure

Veel mensen zaten erop te wachten en eindelijk is ze daar: de nieuwe brochure van FEDIEX Kalk Sectie over grondbehandeling met kalk en grondrecyclage met kalk is eindelijk verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans. U kunt ze aanvragen per e-mail: info@fediex.org.


meer lezen

Stabozand: eerste Copro-certificaat voor met bindmiddelen behandelde grond

Het Gentse bedrijf Stabozand N.V. verkreeg zopas als eerste een Copro-certificaat voor met kalk of cement verbeterde grond die gebruikt kan worden voor het opvullen van kabel en rioleringssleuven.


meer lezen

Benor-certificatie voor kalk voor bodembehandeling

Daar de CE-markering voor bouwkalk niet voldoende kwaliteitseisen stelde voor grondstabilisatiekalk, , heeft de OCCN-certificatie op vraag van de Belgische overheiden eind 2005 een vrijwillige Benor-markering voorgesteld. De technische voorschriften (PTV 459) en het toepassingreglement (TRA 459) werden ontwikkeld door een directiecomité bestaande uit deskundigen, gebruikers, voorschrijvers en producenten.


meer lezen

De werken gaan vooruit in het station van Namen!

Een spectaculair realisatie, met name dankzij de aanvullingen met kalkbehandelde grond.


meer lezen

Terminologie: vrije kalk…

Meting van de beschikbare kalk: proef met sacharose
Meting van de beschikbare kalk: proef met sacharose

Hoewel kalk al zo’n vier millennia gebruikt wordt rijst er een probleem qua terminologie: er is kalk en er is kalk.

 

Links: Meting van de beschikbare kalk:
proef met sacharose


meer lezen

De Benor-certificatie voor kalk voor bodembehandeling

De kwaliteitseisen die het CE-keurmerk oplegt aan bouwkalk zijn door gebruikers en voorschrijvers, in het bijzonder voor bodemstabilisatie, ontoereikend bevonden. Daarom komen producenten nu tegemoet aan deze verzuchtingen met een BENORisatie voor deze kalk.


meer lezen

Het stabiliseren van kleine volumes (zandige-) leemgronden met kalk

In de vallei van de Zenne te Brussel werd op 2 werven van de firma Jan De Nul gekozen voor ongebluste kalk voor de stabilisatie van relatief kleine hoeveelheden (zandhoudende) leemgronden.


meer lezen

Beheer van grondoverschot in Wallonië

Interview met Alain Ghodsi van het Waalse Afvalbureau (OWD) door Godefroid, Fediex – Afdeling Kalk.

Alain Ghodsi, burgerlijk ingenieur chemie, is de eerste afgevaardigde van het DG van Natuurlijke Bronnen en Milieu van de Waalse gemeenschap, directie van preventie en beheer van afval, sectie Research (081/33.65.31, a.ghodsi@mrw.wallonie.be).


meer lezen

Reactiviteit van kalk: een kwestie van water

Wie met ongebluste kalk werkt, weet dat deze gekenmerkt wordt door een grote gretigheid naar water. Calciumoxide verbindt zich immers onmiddellijk met water om zo calciumhydroxide te vormen. Bij deze reactie komt ook veel warmte vrij.

 

Links: Apparaat dat wordt gebruikt bij het vaststellen van de reactiviteit van ongebluste kalk


meer lezen

Sinds 1 augustus 2003 verplicht:de NBN-EN 459 norm bouwkalk en CE markering

Sinds 1 augustus 2003 is de Europese norm de enige norm voor alle soorten bouwkalk. De Belgische producenten kregen een certificaat voor de constructiekalk van het type CL-90-S en CL-90-Q


meer lezen

Verbeteren van grond voor het aanvullen van sleuven en het omhullen van buizen

Wat zijn de verschillende stappen bij het verbeteren van grond met kalk en/of cement voor dit soort applicatie?


meer lezen

Belgische handleiding voor de verbetering van de grond

Er zijn in België nogal wat gronden die a a-priori niet in hun natuurlijke staat hergebruikt kunnen worden. Ze voldoen immers niet aan de technische vereisten voor de voorziene toepassingen.


meer lezen

Grondbehandeling met kalk: De HSL in België

Behandeling van gronden met kalk nabij de viaduct van José
Behandeling van gronden met kalk nabij de viaduct van José

Herontdekt in Europa in de jaren zestig van de vorige eeuw, werd de stabilisatie van gronden met kalk uitgebreid toegepast voor de aanleg van wegen- en spoorwegeninfrastructuur.

 

Sinds het begin van de jaren negentig en de aanvang van de werken in het kader van de Hoge Snelheidslijn is de techniek opnieuw actueel in de wereld van de Openbare Werken.


meer lezen

NBN EN 459 : nieuwe norm voor bouwkalk

Het idee van één grote economische Europese markt dateert van de creatie van de Europese Unie bij het verdrag van Rome. Praktisch gezien was een harmonisatie noodzakelijk om het vrij verkeer van goederen te garanderen binnen de Unie.


meer lezen