Verbeteren van grond voor het aanvullen van sleuven en het omhullen van buizen

Wat zijn de verschillende stappen bij het verbeteren van grond met kalk en/of cement voor dit soort applicatie?


1. Alvorens de sleuf te graven, dient men een grondstudie te doen om:
- uit te maken of de behandeling zinvol is. De behandeling kan inderdaad een oplossing zijn, maar kan ook overbodig, inefficiënt of te arbeidsintensief blijken te zijn
- een keuze te maken qua bindmiddel en de te hanteren dosering
In de praktijk komt dit neer op het volgende:
- raadplegen van de pedologische en geotechnische kaarten
- het nemen van representatieve stalen
- bepaling van de homogeniteit/heterogeniteitsgraad
- de stalen d.m.v. visuele identificatie in groepen verdelen
- de kenmerken van de grond vaststellen (bepaling van de korrelgrootteverdeling, methyleenblauw waarde of plasticiteit, vochtigheidsgehalte, gehalte aan organisch materiaal). Dankzij deze gegevens kan men de aard van de grond bepalen en zijn geschiktheid voor de behandeling evalueren.


2. Tijdens het graven van de sleuf: formuleringstudie
Deze studie bepaalt de optimale bindmiddeldosering (zowel op technisch als op financieel vlak). Hierbij baseert men zich op de mechanische kenmerken van de grond bij verschillende doseringen. Voor het gebruik van verbeterde grond bij het aanvullen van sleuven wordt vooral rekening gehouden met de CBR index (Californian Bearing Ratio). Naast het bepalen van de dosering, kan men met deze studie ook de efficiëntie van de behandeling meten.


3. Belangrijke stappen bij een grondbehandeling
Het uitstrooien van het bindmiddel en het inmengen van het bindmiddel en de grond verzekeren een homogene mix (dit kan zowel in situ als in mobiele of vaste menginstallaties gedaan worden). De mengeling moet vervolgens verdicht worden: dit is een belangrijke stap die bijzondere aandacht verdient om een kwalitatieve verbeterde grond te bekomen, met het gewenste draagvermogen.


4. Controle
Na de uitvoering moet men een aantal dingen verifiëren:
- de verdichting (slagsonde, plaatproeven)
- het mengsel grond/bindmiddel (drukweerstand, deze parameter duidt aan of de grond uitgegraven kan worden zodat de leiding ook nadien kan onderhouden worden).