Kalk in gebouw

Kalk: fijnheid of korrelverdeling?

Om de fijnheid van een stof weer te geven, moet rekening worden gehouden met twee aspecten: het pure analytische aspect en het synthetische aspect.(vertegenwoordigd door het specifiek of soortelijk oppervlak  - ook wel "Blaine-eenheid" genoemd)). Afhankelijk van de behoefte, wordt meer aandacht besteed aan het ene aspect dan aan het andere.


meer lezen

Cellenbeton - met kalk naar de toekomst

Cellenbeton, beton op basis van kalk ? Ja, zeker maar een specifiek beton. Het is geen nieuw materiaal, zoveel is zeker. Cellenbeton is namelijk in 1924 uitgevonden door de Zweed J.A. Eriksson en is sinds 1953 op de Belgische markt. Wél is er een sterke evolutie geweest in de karakteristieken en de almaar talrijkere toepassingen.


meer lezen

Ecologisch bouwen: bouwen met kalk en hennep opent nieuwe perspectieven

In de laatste twintig jaar is de markt voor hennepkalkbeton in volle ontwikkeling gekomen in Frankrijk. Tijdens de laatste jaren zijn ook in het Verenigd Koninkrijk en in diverse andere landen veelbelovende initiatieven genomen !


meer lezen

Eigenschappen van luchtkalk in de metselmortel

Kalk komt in verschillende vormen voor in mortels, namelijk als kalksteenmeel en kalkhydraat. Gebluste kalk heeft recht op zijn plaats in metselmortel. Dit artikel beschrijft de belangrijkste kenmerken van kalk tijdens de verschillende fazes van een mortel : in verse toestand, op het ogenblik van de binding van de mortel en in uitgeharde toestand.


meer lezen

Kalk in pleisters: getuigenis van een mortelfabrikant

Cantillana, de Belgische droge mortelfabrikant, is de laatste jaren snel gegroeid en beschikt momenteel over een zevental vestigingen voor het vervaardigen van metselmortel, lijmmortel en pleister verspreid over België, Frankrijk en Duitsland.


meer lezen

Metselwerk met een traditioneel uiterlijk

Er zijn veel projecten waarbij oude woningen, boerderijen, kerken, stadsmuren e.d. worden gerenoveerd of volledig worden afgebroken en opnieuw herbouwd. Naast de constructieve eisen, wordt ook als eis gesteld dat het uiterlijk van de nieuwbouw overeen moet komen met het bestaande gedeelte.


meer lezen

Terminologie: vrije kalk…

Meting van de beschikbare kalk: proef met sacharose
Meting van de beschikbare kalk: proef met sacharose

Hoewel kalk al zo’n vier millennia gebruikt wordt rijst er een probleem qua terminologie: er is kalk en er is kalk.

 

Links: Meting van de beschikbare kalk:
proef met sacharose


meer lezen

Kalk: traditioneel bindmiddel en moderne techniek

Getuigenis van Boris Van Mullem – Artiest plafonneur – Docent aan het Institut du Patrimoine Wallon - Abbaye de la Paix Dieu te Amay - rue Saint Martin, 16 in 5354 Jallet (0495/22 32 52 - enduitspatines@skynet.be)


meer lezen

Reactiviteit van kalk: een kwestie van water

Wie met ongebluste kalk werkt, weet dat deze gekenmerkt wordt door een grote gretigheid naar water. Calciumoxide verbindt zich immers onmiddellijk met water om zo calciumhydroxide te vormen. Bij deze reactie komt ook veel warmte vrij.

 

Links: Apparaat dat wordt gebruikt bij het vaststellen van de reactiviteit van ongebluste kalk


meer lezen

Het Kalkboek : het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel-en voegmortels in verleden en heden

Ondestaand artikel is een samenvatting en een beschrijving van de inhoud van een recente publicatie over kalk in de bouw, dat werd geschreven door een panel van Nederlandse en Belgische experten terzake onder het voorzitterschap van de auteur.


meer lezen

Sinds 1 augustus 2003 verplicht:de NBN-EN 459 norm bouwkalk en CE markering

Sinds 1 augustus 2003 is de Europese norm de enige norm voor alle soorten bouwkalk. De Belgische producenten kregen een certificaat voor de constructiekalk van het type CL-90-S en CL-90-Q


meer lezen

Het rotten van kalk – wat een gebruik!

"In mijn familie zijn we sinds 4 generaties actief in de pleisterwerken. Sinds lange tijd gebruiken we dan ook kalk voor talrijke toepassingen gaande van plafoneringswerken tot kalkverven. Ikzelf gebruikte dit materiaal in de jaren ’40, en dit ondanks de transportproblemen die er in die tijd waren.


meer lezen

Kalk en gebouw: niets nieuws onder de zon

Gekend sinds duizenden jaren werd luchtkalk door onze voorouders als voornaamste bindmiddel gebruikt voor pleisters en mortel.


Mijn grootvader had bij het begin van zijn carrière eveneens luchtkalk gebruikt bij zijn bouwactiviteiten. Uiteindelijk is hij overgegaan naar andere, minder artisanale en nobele materialen en technieken.


meer lezen

Gebluste kalk voor metselmortels (bastaardmortels)

Door toevoeging van gebluste kalk wordt een metselmortel van hoge kwaliteit verkregen. Waarom gebluste kalk ?


meer lezen

NBN EN 459 : nieuwe norm voor bouwkalk

Het idee van één grote economische Europese markt dateert van de creatie van de Europese Unie bij het verdrag van Rome. Praktisch gezien was een harmonisatie noodzakelijk om het vrij verkeer van goederen te garanderen binnen de Unie.


meer lezen