Kalk in asfalt mengsels

Watergevoeligheid van asfalt. Proefmethode - recent onderzoek

De duurzaamheid van een bitumineuze wegverharding is een erg ruim begrip, doch veelal wordt aan de hand van dit concept geduid op het behoud van prestatiekenmerken van asfaltmengsels in functie van de tijd.


meer lezen

Kalkhydraat toevoegen aan bitumineuze mengsels

Sinds vele jaren is het toevoegen van kalkhydraat aan bitumineuze mengsels een beproefde techniek op meerdere continenten.


meer lezen

Kalk: fijnheid of korrelverdeling?

Om de fijnheid van een stof weer te geven, moet rekening worden gehouden met twee aspecten: het pure analytische aspect en het synthetische aspect.(vertegenwoordigd door het specifiek of soortelijk oppervlak  - ook wel "Blaine-eenheid" genoemd)). Afhankelijk van de behoefte, wordt meer aandacht besteed aan het ene aspect dan aan het andere.


meer lezen

Duurzaam asfalt dankzij kalk

In de jaren ’70 werd gehydrateerde kalk gebruikt om het overtollige water op het granulaat te neutraliseren. Hevige regenval en een onvolledige droging van het zandskelet, resulteerde vaak in een ‘soepachtig fenomeen’. Dit gedrag wordt veroorzaakt door het afdruipen van het bindmiddel en het “uitzweten” van het granulaat zodat het mengsel ijdens het transport veranderde in één vloeibare massa.


meer lezen

Terminologie: vrije kalk…

Meting van de beschikbare kalk: proef met sacharose
Meting van de beschikbare kalk: proef met sacharose

Hoewel kalk al zo’n vier millennia gebruikt wordt rijst er een probleem qua terminologie: er is kalk en er is kalk.

 

Links: Meting van de beschikbare kalk:
proef met sacharose


meer lezen

Sinds 1 augustus 2003 verplicht:de NBN-EN 459 norm bouwkalk en CE markering

Sinds 1 augustus 2003 is de Europese norm de enige norm voor alle soorten bouwkalk. De Belgische producenten kregen een certificaat voor de constructiekalk van het type CL-90-S en CL-90-Q


meer lezen

NBN EN 459 : nieuwe norm voor bouwkalk

Het idee van één grote economische Europese markt dateert van de creatie van de Europese Unie bij het verdrag van Rome. Praktisch gezien was een harmonisatie noodzakelijk om het vrij verkeer van goederen te garanderen binnen de Unie.


meer lezen