Kalk: fijnheid of korrelverdeling?

Om de fijnheid van een stof weer te geven, moet rekening worden gehouden met twee aspecten: het pure analytische aspect en het synthetische aspect.(vertegenwoordigd door het specifiek of soortelijk oppervlak  - ook wel "Blaine-eenheid" genoemd)). Afhankelijk van de behoefte, wordt meer aandacht besteed aan het ene aspect dan aan het andere.


Zeer vaak is de reactiviteit afhankelijk van de oppervlakte en staan talrijke eigenschappen daarmee in verband; in andere gevallen wordt er enkel naar gestreefd de korrels die te grof zijn te reduceren  en is een analyse van de korrelverdeling noodzakelijk.


Maar hoe wordt de korrelverdeling bepaald?


De afmeting van een fragment is per definitie de kleinste doormeter waar het net doorheen kan. Voor onze producten gebeurt alles statistisch, alsof een fragment met een diameter [Ø] gelijkgesteld kan worden met een bol of nog met een kubus, met een ribbe met een afmeting 0,8 x [Ø].


Voor zeer kleine korrels kan geen rechtstreekse meetmethode worden toegepast. Men dient beroep te doen op diverse, op theorieën gesteunde fysische methodes. Deze methodes gaan meestal uit van de veronderstelling dat het om een bolvormig element gaat en bepalen dan ook een  overeenkomstige diameter (bol die dezelfde valsnelheid of een lichtstraal op een zelfde wijze spreidt).


De granulometrische curve van een verzameling van korrels wordt bekomen door op de x-as de korrelafmetingen (of maasafmeting) uit te zetten en op de y-as de verhouding in massa:


• korrels kleiner dan deze maas (doorval), of
• korrels groter dan deze maas (zeefrest).
Tussen de belangrijkste methodes van granulometrische analyse treffen wij aan:
• het zeven, met behulp van een zeef, bestaande uit een rooster of een geperforeerde plaat met een bepaalde maaswijdte. Deze bewerking kan handmatig, mechanisch (met schokken en trillingen) of onder invloed van een luchtstroom worden uitgevoerd (ontstoffing van het rooster, “vloeibaar” maken van het product en het meevoeren van de fijne fractie doorheen de openingen).
• de laserdiffractie,
• de bezinking...