Kalk in gebouw erfgoed

Kalk: fijnheid of korrelverdeling?

Om de fijnheid van een stof weer te geven, moet rekening worden gehouden met twee aspecten: het pure analytische aspect en het synthetische aspect.(vertegenwoordigd door het specifiek of soortelijk oppervlak  - ook wel "Blaine-eenheid" genoemd)). Afhankelijk van de behoefte, wordt meer aandacht besteed aan het ene aspect dan aan het andere.


meer lezen

Het gebruik van kalk bij de restauratie van monumenten: onderzoek naar mortelsoorten

Wallonië telt vandaag 2.840 geklasseerde monumenten. De meeste daarvan dateren van voor de 20ste eeuw. De bevoegde directie heeft een drievoudige opdracht, die rechtstreeks verband houdt met deze monumenten.


meer lezen

Kalk… een echte passie!

Getuigenis van Jacques de Pierpont, aannemer, lesgever bij het Centre de la Paix-Dieu.


meer lezen

De renovatie van het historisch patrimonium gebeurt met kalk

Toen ik eind jaren 70 als plafonneur aan de slag ging, werkten we met een luchtkalkmortel: het ging om kalk die door onze zorg werd gemaakt of om gebluste kalk die klaar was voor gebruik en gemengd werd met verschillende types zand, plantaardige of dierlijke vezels en eventueel een beetje plaaster.


meer lezen

Kalk in restauratiemortels? Maar natuurlijk!

"Sinds bijna 50 jaar zijn wij gespecialiseerd in het restaureren van gebouwen", vertelt Yves Liégeois, verantwoordelijk voor het bedrijf dat zo'n 25 medewerkers telt, waaronder metselaars gespecialiseerd in het plaatse, van stortstenen of gehouwen steen en steenhouwers.


meer lezen

Restauratie van buitenmuren, bepleisterde en geverfde façades

Het WTCB heeft in 1996-99 een diepgaand onderzoeksprogramma gevoerd naar de aard en de procedures met betrekking tot restauratie van buitenmuren. Onderstaand artikel is een samenvatting van een publikatie in het trimestiële WTCB magazine lente 1999.


meer lezen

Onderzoek van historische kalkmortels in België

“Kalk is het langst gebruikte bindmiddel, en kalkmortels het meest verbreide type mortel in de geschiedenis van de bouw. Voor de restauratie van historische gebouwen is een compatibele mortel noodzakelijk.


meer lezen