Sinds 1 augustus 2003 verplicht:de NBN-EN 459 norm bouwkalk en CE markering

Sinds 1 augustus 2003 is de Europese norm de enige norm voor alle soorten bouwkalk. De Belgische producenten kregen een certificaat voor de constructiekalk van het type CL-90-S en CL-90-Q


Deze benamingen hebben betrekking op een gestandaardiseerde terminologie (zie ook ons vorig nummer, nr 1, oktober 2002, beschikbaar op de site www.kalkflash.be). Ter herinnering herhalen we nog even de vakterminologie voor de bovenvermelde types.


- CL betekent 'Calcic Lime', of calciumhoudende kalk
- 90 wil zeggen dat de kalk tenminste 90% Calcium -oxide en magnesiumoxide bevat, met een maximum van 5% magnesiumoxide.
- Q is een afkorting van Quicklime, of ongebluste kalk, en S staat voor Slaked Lime of gehydrateerde kalk.

Sinds 1 augustus 2003 moet alle bouwkalk die op de Europese markt wordt verdeeld het CE-symbool dragen, samen met andere productinfo.


Dit conformiteitslabel moet op alle zakken staan of moet ingesloten worden bij de documentatie van bulkgoederen. Het biedt de zekerheid dat de producent talrijke testen heeft uitgevoerd en dat de kwaliteit van het product gegarandeerd is, volgens de aangegeven norm.


Eigenlijk verandert deze nieuwe norm niets aan de kwaliteit van de producten die bestemd zijn voor de bouw. Het komt neer op een aantal veranderingen inzake het evalueren van de kwaliteit volgens de Europese aanbevelingsnormen.