De werken gaan vooruit in het station van Namen!

Een spectaculair realisatie, met name dankzij de aanvullingen met kalkbehandelde grond.


Voor de ophogingswerken ter hoogte van de nieuwe overgang over de sporen, heeft de bouwonderneming Louis Duchêne beslist om Teracalco® te gebruiken. Deze gerecycleerde grond bewerkt met kalk wordt geproduceerd in het centrum voor recyclage van bouw- en afbraakafval Recynam, dat gelegen is in Lives s/Meuse, op 6 km van de werf.

 

Het toepassingsgebied van bouw- en afbraakrecyclage materiaal behandeld met kalk neemt verder uitbreiding. In het centrum van Namen wordt het gebruikt bij het prestigieuze project van het centraal station.

 

Het zorgt er voor een ophogingslaag met optimale draagkwaliteit (110 Mpa) en is tegelijkertijd een economisch compromis in vergelijking met de klassieke alternatieven zoals natuurlijk zand, gebroken zand en ander steenslag met een equivalente granulometrie (0/15 mm).

 

Bij de productie van dit materiaal wordt, na het uitzeven van het bouw- en afbraakafval, 2 % ongebluste poeder kalk toegevoegd aan de grond. Het resultaat is uiterst geschikt als ophogingsmateriaal.

 

Het centrum voor recyclage in Lives s/Meuse bracht dus onlangs cementgestabiliseerde steenslag (GTC 0/15 – met 75 tot 150 kg cement) op de markt. Dat bewijst dat afgezeven materialen behandeld met kalk ideale bouwmaterialen zijn. De ontwikkeling van deze nieuwe, gerecycleerde producten voor opvulling, ophoging, of zelfs fundering, bevestigen de dynamiek die Tradecowall jaren geleden lanceerde in Wallonië: ‘bouw- en sloopafval kan altijd hergebruikt worden’.

Interview met Fabrice Cornet, Infrabel


Na raadpleging van de technische fiche van het product hadden we geen enkel bezwaar tegen het gebruik ervan. De uitgevoerde plaatproeven (met een gemiddelde van 150 Mpa) hebben ons zelfs aangenaam verrast.

Interview met Marc Dognee, werfleider van het bedrijf Louis Duchêne op het station van Namen :


Na een vergelijkende studie van alternatieven die hier in de streek aanwezig waren, hebben we gekozen voor een materiaal dat maar weinig bekend is onder de aannemers. De gerecycleerde grond behandeld met kalk heeft als belangrijkste voordeel dat het heel redelijk qua prijs is. Het eventuele puin op deze werf wordt namelijk rechtstreeks naar het centrum voor recyclage in Lives gestuurd, en onze vrachtwagen komen geladen terug. Dat vermindert aanzienlijk het verkeer op de werf en de verkeersoverlast in het centrum van de stad.

 

De mechanische prestaties van dit gerecycleerde product hebben ons trouwens verrast: de gehaalde draagcapaciteit voldoet ruimschoots aan de technische eisen die de technische diensten van de NMBS hadden gesteld. Het is duidelijk dat deze ervaring ertoe zal bijdragen dat onze technische diensten in de toekomst meer interesse zullen tonen voor dit soort nieuwe producten. Ze bereiken namelijk snel een mechanisch draagvermogen én de kosten zijn beperkt.