Het gebruik van kalk bij de aanleg van industriële platformen

"Het gebruik van kalk bij de aanleg van industriële platformen: een toepassing in volle ontwikkeling!"

 

Kalkflsh geeft het woord aan Bernard Collot, Collot Matériaux en Werner Bertjens, Projectleider, Aertssen Terrassements.


Bernard Collot, Collot Matériaux 
     
Dit uitgestrekt terrein van 5 kadastrale percelen ligt langs de N4 in Namen-Naninne. Afzonderlijk beschouwd verdiende elk perceel nauwelijks enige aandacht. Ofwel beschikte het niet over een veilige toegang, ofwel was de zichtbaarheid onvoldoende, ofwel was de hellingsgraad te steil, ofwel was het terrein te vochtig, enz. ... Maar door de percelen tot een enkel geheel samen te voegen kon het voor elke eigenaar toch interessant worden om er een project te ontwikkelen.


Om de percelen bebouwbaar en bruikbaar te maken, hebben wij de hogere percelen afgegraven om met die aarde de lagere op te hogen. Op die wijze kwam, zodat elk perceel perfect op dezelfde hoogte te liggen als de omringende percelen.  Deze inspanning leidde tot een zeer bevredigend resultaat.


Zonder dat er ook maar één enkele m³ aanvulgrond moest worden aangevoerd, waarvan de draagkracht niet altijd vaststaat en waarvan vooral de samenstelling wel eens te weinig homogeen zou kunnen zijn, hebben wij eenvoudig de op de site aanwezige grond verplaatst. De kalkbehandeling van deze gronden garandeerde ons onmiddellijk een weerstand en draagvermogen van meer dan 50mPa.


Zonder dat er ook maar één enkele m³ moest worden afgevoerd, werd de site op die manier onmiddellijk bruikbaar.


Wij hebben geen 7 jaar moeten wachten op het inklinken van de aanvulling en wij hebben de afgegraven gronden bijkomend tot op een diepte van 40 cm behandeld. Vervolgens hebben wij in deze homogene en gestabiliseerde grond sleuven gegraven om er afvoergoten in te leggen op een bed van met kalk en cement behandelde grond. Voor het opnieuw opvullen van de sleuven maakten wij gebruik van ter plaatse met kalk gestabiliseerde grond.


Het verkeer op de werf wordt vergemakkelijkt door de aanleg van paden uit gerecycleerde betonsteenslag. Op de bouwzones wordt onmiddellijk een steenlaag als onderfundering aangebracht, zodat het optrekken van de gebouwen in optimale omstandigheden kan gebeuren. Ten behoeve van de veilige toegankelijkheidvan de site zal nadien een toegangsweg van ongeveer 500m aangelegd worden. Voor deze weg zal de gebruikte steenslag worden gerecupereerd en ter plaatse met cement gestabiliseerd en verwerkt worden in de fundering.


Zonder een beroep te moeten doen op zware, dure en vervuilende verplaatsingen van materiaal via de weg, hebben wij elk van deze percelen onmiddellijk opgewaardeerd.  Door bovendien gebruik te maken van gerecycleerde materialen die aan de "RW99"-vereisten beantwoorden, hebben wij het gevoel door onze handelswijze bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling.
 
     
Werner Bertjens, Projectleider
Aertssen Terrassements
     
Steeds meer en meer projectontwikkelaars, studiebureau’s, architecten en aannemers nemen de beslissing om over te gaan tot het ter plaatse stabiliseren van grond bij middel van ongebluste kalk.


Tot voorheen viel het uitermate op dat bij deze mensen nog heel wat twijfel rees over de inmenging van kalk bij grondstabilisatie deels bij gebrek aan ervaring ter zake en deels door een beperkte technische kennis. Eens zij de resultaten van de weerstandsproeven hebben gezien, zijn zij definitief gewonnen voor het gekozen procede. Inmiddels is aangetoond dat ook voor kleinere projecten kalkstabilisatie kann worden toegepast en evenzeer financieel verantwoord blijft.


Dat de heer Collot voor de firma Aertssen Terrassements gekozen heeft is niet toevallig. Enkele overtuigende referenties hebben hem doen besluiten te kiezen voor één van de best uitgeruste ondernemingen op gebied van grondwerk en grondstabilisatie. Niet alleen een modern en aangepast machinepark maar ook de nodige kennis en ervaring staan garant voor een correcte uitvoering binnen de gestelde termijn.


De tevredenheid van de klant dient opnieuw als visitekaartje voor een volgend project.