Kwaliteitstoepassing van gerecycleerde grond in industrie & kantorenbouw

Hoe brengen we het best onze grondbalans in evenwicht, wat doen we met de grondoverschotten, hoe realiseren we onze aanvulling op een kwalitatieve manier ? Vragen die elke architect en projectontwikkelaar zich stelt.


Sinds Vlarebo – Vlaamse regelgeving Bodem – is het omgaan met grondoverschotten
een bekommernis van iedere project. De grondballans in evenwicht brengen door grondstabilisatie is hierbij een optie.


Lokaal grond opwaarderen die niet voldoende draagkracht heeft is niet altijd een scenicure. Daarom wordt regelmatig gekozen voor de aanvoer van gestabiliseerde grond uit industriële centra.


Een van de bedrijven die een industrieël product aanbieden is Stabozand nv.
Actueel hebben zij reeds een COPRO certificaat voor verbeterde gronden voor sleufaanvullingen. Op vandaag wordt aan een uitbreiding gewerkt voor het gebruik van verbeterde gronden onder industrievloeren.


In de 4 jaar dat dit product op de markt is zijn reeds verschillende imposante projecten gerealiseerd voor verschillende eindgebruikers en verschillende architecten.


In 2002 werd het kantoor van het Rode Kruis te Mechelen ontworpen door architect Piet Bailyu. De algemene aannemening werd door BAB uitgevoerd in opdracht van projectontwikkelaar Ignace De Paepe. Na het uitvoeren van de funderingen werd 5000 m³ Stabozand aangevoerd voor het aanvullen tussen de funderingsbalken en het egaliseren van de ondervloer voor de betonplaat.


Voor het uitvoeren van de aanvulling onder de 18.500m² betonvloer voor het logistieke centrum van de Amerikaanse rubberproducent Gates (foto onder) werden uiteindelijk 30.000 m³ aangevuld onder de industrievloer en rond de laadkaaien. De resultaten van de plaatproeven waren volledig conform met de gestelde eisen van k=40 MN/m³. De aangevoerde verbeterde grond liet zich heelgoed verdichten waardoor vrachtwagens probleemloos en zonder spoorvorming kunnen rijden over de verdichte materie. Gezien de werf in de winterperiode in uitgevoering was, werd er gekozen om een beschermingslaag van 10 cm breekpuin aan te brengen ter bescherming van de verdichte ondervloer.


Bij de uitbreiding van de productie voor de grondreininging en de fysico chemie afdeling van de geaffilieerde onderneming AWS in de Gentse havenzone is een ondervloer van 16.500 m² aangelegd. Hiervoor werd in totaal in twee fazen 5000 m³ verwerkt. De behandelde grond werd uit de aanliggende recyclage eenheid aangevoerd per camion en verwerkt met een wiellader, geniveleerd en gecompacteerd. De industrievloer is aansluitend gebetonneerd.
In het najaar 2003, noodzaakte de aanleg van een nieuw distributiecentrum voor Inbev te Eke (foto boven) een aanvulling van een eertijdse zandput. Hiervoor werd 8600 m³ per vrachtwagen ingevoerd en verwerkt. De aangelegde beschermingslaag van puingranulaat liet de paalmachines toe om vlot op de werf te circuleren en de montage door de firma Naessens industriebouw van de loods en kantoren (oppervlakte 10350 m2) te realiseren.


Praktisch wordt de grond verwerkt zoals aanvulzand maar met de volgende specificiteiten:
- De verbeterde grond wordt bij regenweer zo snel mogelijk na openspreiden verdicht om waterindringing te vermijden.
- Wanneer de verbeterde grond niet onmiddellijk afgedekt wordt met de betonvloer, wordt aangeraden een beschermlaag aan te brengen in gebroken mengpuin (max 10cm).
- Stockage van verbeterde grond op de werf is mogelijk door hem op een grote kegel op te slaan.


Op korte termijn, zal het COPRO certificaat de architect en opdrachtgever een sluitende garantie bieden over de kwaliteit van het geleverde materiaal.


Met het recycleren van gronden door middel van kalk onder een gecertificeerd kwaliteitsborgstelllingssysteem heeft Stabozand een nieuwe dimensie geopend voor het gebruik van kalk in de kantoren en industriebouw.

 

Herman Backaert
www.stabozand.be