Terreinen voor glastuinbouw: nieuwe toepassing voor een gekende wegentechniek

Het stabiliseren met ongebluste kalk is “normal” geworden  in het kader van het verbeteren van grond voor wegenbouw en industriebouw. Niemand is hiervan nog verwonderd.

 

Onlangs heeft de firma Cloet een nieuwe toepassing naar voor gebracht zijnde het toegangkelijk maken  van terreinen voor glastuinbouw in Begië en Nederland.


Interview van Diederik Cloet door Joëlle Petit
www.cloet.be
    
We zijn dan ook enkele vragen gaan stellen aan Diederik Cloet – bedrijfsleider.


Hoe bent u bij deze toepassing gekomen ?


Reeds enkele jaren voeren we sporadisch dergelijke projecten uit in België maar dan wel op kleinere schaal. Eind 2008 hebben we een serre gestabiliseerd van 2 ha in Onze-Lieve-Vrouw-Waver.  Daar heeft een Nederlands bedrijf ons aan het werk gezien en was onder de indruk van het resultaat. Zo zijn wij in kontakt gekomen met een paar opdrachtgevers uit Nederland.


Wie zijn de opdrachtgevers ?


Meestal de glastuinbouwkweker zelf. In België zijn dit familiebedrijven terwijl het in Nederland grootschaliger projecten zijn met verschillende investeerders (serres tot 10 ha en groter zijn geen uitzondering).


Wat was het probleem ?


De serres worden gebouwd op landbouwterreinen en bij de montage wordt gebruik gemaakt van hoogwerkers op rupsbanden. Bij nat weer doorploeteren deze machines de bovenlaag zodanig dat deze herschapen wordt in een slappe modderlaag.


Wat hebben jullie precies uitgevoerd ?


We hebben ongebluste kalk gestrooid op de oppervlaktes van slappe grond en deze ingefreesd tot op de vaste onderliggende laag. De reactie van de kalk met de grond zorgde voor een droging en een verhoging van de draagkracht.


Indien ze niets deden, wat zouden de gevolgen geweest zijn ?


De serres zijn ontoegangkelijk voor de aannemers die daar nog werken moesten uitvoeren (plaatsen van de verwarmingsbuizen, plaatsen beregeninginstallatie, fijnnivelleringen, …). Er zou nog maanden moeten gewacht worden op een spontane uitdroging voordat de werken konden verder gaan met als gevolg dat de eerste teelt ook uitgesteld wordt.


Hoe verloopt zo een werf kwa timing ?


We worden pas gecontacteerd als het probleem zich stelt maar onze werken zijn niet voorzien in de totale planning en budget van de bouwheer. Wij moeten dan ook zeer snel kunnen reageren.


Waarom wordt met kalk gestabiliseerd ?


De belangrijkste reactie is het drogen van de grond – de draagkracht is hier minder van belang- daardoor kan deze techniek worden toegepast in verschillende grondsoorten.


Invloed op de beplantingen ?


Plantengroei is onmogelijk in bekalkte grond maar in industriële glastuinbouw wordt gebruik gemaakt van substraatteelt. De planten staan in potten op de gekalkte bodem.


Waarom niet stabiliseren voor het bouwen van de serres ?


Een gekalkte laag grond is weinig waterdoorlatend. Bij regenweer zou er zich een sliblaag vormen en dit kan opnieuw voor problemen zorgen.


Wat zijn de moeilijkheden ?


De serres moeten hoog genoeg zijn (min. 4,5 m) en de afstand tussen de palen moet minstens 4 meter zijn om te kunnen manoeuvreren met de machines. Een hoge ervaring van de machinisten is nodig want de kwaliteit van de gond is onregelmatig en op ieder moment moet er een inschatting worden gemaakt van de nodige dosering. De metaalconstructie en het glaswerk zijn heel broos en vereist de hoogste aandacht.


Zijn de klanten tevreden ?


Ja. Onze werken zijn niet voorzien in het budget maar na afloop zijn de klanten verbluft van het resultaat.


Wat mogen we in de toekomst nog verwachten ?


De techniek is nog veel te weinig gekend en wordt nog te weinig toegepast in andere sectoren dan de wegenbouw en industriebouw. (bv. de woningbouw, appartementsbouw, …). Er is een overschot aan grond op de bouwmarkt en het aanvoeren van steenslag en zand is duur. Hierin is voor de gronstabilisatietechniek nog veel toekomst.