Industrie terreinen

AERTSSEN, een uit het Antwerpse stammende aannemersgroep (met maatschappelijke zetel te Stabroek), is sedert 1964 hoofdzakelijk actief op het gebied van grondwerken voor wegen, industrie, spoorwegen, havens en luchthavens. Bijna 10 jaar geleden werd er een Waalse tak opgericht – Aertssen Terrassements – die gevestigd is te Villers-le-Bouillet.


BST -Belgian Scrap Terminal- besloot begin 2006 een nieuwe terminal voor zijn producten te bouwen in de streek van Luik, meer bepaald op de linkeroever van de Maas, te Hermalle-sous-Huy – Engis. Op dat terrein wil BST een sorteercentrum voor schroot vestigen.


De overeenkomst die werd gesloten tussen BST & Aertssen bestaat erin dat platform in overeenstemming te brengen met het bestek en het meer bepaald toegankelijk te maken voor de vrachtwagens en de werfvoertuigen die op die kaai zullen rondrijden voor het transporteren en behandelen van de goederen. De oppervlakte van het terrein bedraagt +/- 60.000 M2 en vertegenwoordigt +- 80.000 M3 afgravingen/ophogingen. Een deel van de ophoging moet dienen voor het bouwen van een geluidswal en een groene bufferzone.


Aertssen, die al vele jaren zeer actief is op het gebied van bodemstabilisatie met kalk, heeft snel de keuze van zijn klant bevestigd voor wat betreft de techniek voor het behandelen van die afgravingen met kalk, om de leemlaag te stabiliseren vooraleer heel de oppervlakte wordt bedekt met een beton vloer. Op die manier kan de klant de grondwerken in één enkele fase behandelen en dus de grondwerken combineren met de stabilisatie.


Aertssen zal zo 35.000 M3 grond hebben behandeld, waarbij gestreefd wordt naar een samendrukbaarheidscoëfficiënt M1 van 35 Mpa.


Het voor die werf gebruikte materieel is vrij specifiek en men moet er verschillende uitvoeringstechnieken voor beheersen: uitstrooien, mengen, egaliseren en verdichten.
Het zeer nauwkeurig doseren (gemiddeld 1,5 %) van de kalk bij het uitstrooien werd berekend volgens de kwaliteit van de kalk (CL90 Q met Benor-certificaat), volgens de hoeveelheid leem die men aantrof en volgens het beoogde draagvermogen van 35 Mpa.


De grondwerken werden aangevat in augustus jl. en zouden in de loop van deze herfst moeten beëindigd zijn, om plaats het maken voor het storten van de betonvloer.
Tot besluit bevestigt Aertssen dat de behandeling met kalk, dankzij zijn ervaring op vele soorten werven (wegen, hogesnelheidslijnen…) en dankzij de erkende kwaliteit van de Belgische kalk die werd geleverd, opnieuw haar technische en economische doeltreffendheid kon bewijzen, alsook haar geruststellende kant op deze bouwplaats, waar een industrieel platform moet komen.

 

Jean-Pierre Sepul
www.aertssen.be