Recuperatie van grond voor aanvulling.

In Oudergem -randgemeente van Brussel en verstedelijkt gebied- kreeg de firma Cloet gebr. nv de vraag om een partij grondoverschot te verbeteren met kalk om de wanden van de ondergrondse parkings mee aan te vullen.


Queen’s Park te Oudergem is een prestigieus nieuwbouwproject waar vijf appartementsgebouwen met klasse en uitstraling opgetrokken worden in een nieuw aan te leggen park met veel groen.


Hoofdaannemer Heijmans-De Coene Construct nv werd geconfronteerd met volgende probleem: ± 5000 m3 natte onstabiele leemgrond op overschot van uitgravingen gestapeld op verschillende hopen op de werf tussen de gebouwen in een zeer beperkte ruimte.


Het prijskaartje voor het afvoeren en storten van de grond was niet mals. Zeker als we ermee rekening houden dat voor iedere afgevoerde kubieke meter grond nieuw aanvulzand moest aangevoerd en verwerkt worden.


De firma Cloet gebr. nv uit Pittem is reeds 45 jaar actief in grondwerken. Tien jaar terug werd beslist om zich te specialiseren in grondstabilisatie. Anno 2007 wordt er gewerkt in drie ploegen (strooimachine; freesmachine; wals). Het strooien en frezen wordt uigevoerd met rupsmachines wegens de meestal flauwe draagkracht van de te stabiliseren grond. Per jaar wordt zo’n 15.000 ton kalk en 10.000 ton cement verwerkt. Cloet gebr. nv werkt met 25 mensen in de grond- en stabilisatiewerken.


Na inspectie op de werf te Oudergem werd het voorstel uitgewerkt om de hopen grond te stabiliseren met stofarme ongebluste kalk, Benor gekeurd.


Met een kraan en bulldozer werd de grond opengespreid in lagen van 40 cm dik op een heel beperkte oppervlakte (zie foto).  Deze laag werd bestrooid met kalk en gemengd met freesmachine. Na het mengen werd er opnieuw een laag grond op aangebracht. Zo gebeurde het grondwerk simultaan met de stabilisatie.


Op vijf werkdagen werd de 5000 m3 grond bekalkt en op hopen gestapeld in afwachting van de aanvulling. De hoofdaannemer had geen oppervlakte verlies. Na het bekalken lag de grond op dezelfde oppervlakte als bij aanvang. Zo’n zes weken later was alle grond aangevuld en verdicht. De werf werd afgewerkt zonder enige klacht over stofontwikkeling.


Cloet gebr. nv uit Pittem is marktleider in grondstabilisatie op kleine werven en grond gestockeerd op stocks en depots. 

 

Diederick Cloet, www.cloet.be