Stabozand: eerste Copro-certificaat voor met bindmiddelen behandelde grond

Het Gentse bedrijf Stabozand N.V. verkreeg zopas als eerste een Copro-certificaat voor met kalk of cement verbeterde grond die gebruikt kan worden voor het opvullen van kabel en rioleringssleuven.


Het certificaat garandeert zowel de milieuhygiënische als de bouwtechnische kwaliteit van de geleverde bouwstof. Een nieuwe episode in het Belgische verhaal van de grondrecyclage.

Sinds het opstarten van de tijdelijke opslagplaatsen (top’s) en grondreinigingscentra (cgr’s) is de afzet van gronden steeds het moeilijkste element geweest in de schakel.
De voorheen bestaande wetgeving en certificatie dekte enkel de milieulading maar gaf geen enkele garantie naar de gebruiker betreffende de geotechnische kwaliteiten van de grond.

Teneinde de bouwtechnische kwaliteiten van de gronden op te waarderen dienen die op een gecontroleerde wijze behandeld te worden met gepaste bindmiddelen. Algemeen gekend vanuit de in situ stabilisering kennen we kalk voor grondverbetering en stabilisatie van kleigronden, cement voor de stabilisering van zand.

Echter bij de productie van een behandelde grond in een industriële productie eenheid wordt de behandeling en het eindgebruik van de grond volledig van elkaar losgekoppeld.
De behandelde grond komt als product op de markt bij een klant.

Om de kwaliteit te gaan garanderen naar de toekomstige klant en afnemer werd een nieuw initiatief opgezet om een vrijwilige kwaliteitsgarantie te bieden naar de markt. Aan dit nieuwe Copro-reglement TRA16 en bijhorende certificaat werd sinds 2004 gewerkt door Copro, het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw(OCW), de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de Grondbank en AWS (zie ook vorige edities van Kalkflash).

Het certificaat berust deels op zelfcontrole van de TOP of CGR en deels op een externe controle door de certificatie instelling.
Voor de binnen komende gronden worden via een bodembeheerrapport zijn traceerbaarheid en milieuhygiënische kwaliteit gegarandeerd. De gebruikte bindmiddelen moeten hiervoor eveneens aan de bestaande normen en kwaliteiten voldoen.
De productie wordt opgevolgd en een regelmatige controle per maximale batch van 5000T van de benodigde hoeveelheid kalk garandeerd een optimaal gedrag van de behandelde grond.
Daarnaast worden op iedere 2000T behandelde grond de performantie eisen gecontroleerd.

Het interne voorraadbeheer garandeert dat de behandelde gronden correct geleverd worden. Gronden met cement en hydraulische bindmiddelen behandeld worden direct uitgeleverd, met kalk behandelde gronden kunnen tot 3 maanden bewaard worden.
Teneinde het kwaliteitscontrole systeem van de fabrikant te waarmerken wordt op regelmatige basis door COPRO controle bezoeken uitgevoerd en worden monsters genomen voor externe analyses.

Dit alles wordt voor de gebruiker en eindklant gedocumenteerd via de originele afleveringsbon die de gebruiksbestemming vermeld en de vermelding “met certificaat Copro”.

Naast een toepassing als aanvulling voor sleuven wil NV Stabozand binnenkort ook een Copro-certificaat verkrijgen voor de toepassing als onderfundering van wegen (type 3 van het nieuwe Standaardbestek 250) en mogelijk nog andere toepassingen.

Op deze manier wordt naar de afnemer en opdrachtgever een garantie geboden via een dubbel Copro certificaat. Een certificaat enerzijds voor de milieu aspecten en daar naast een garantie voor de bouwtechnische kwaliteit van het bekomen mengsel.

 

Herman Backaert en Wim Lammertyn