Grondbehandeling en grondrecyclage: een nieuwe brochure

Veel mensen zaten erop te wachten en eindelijk is ze daar: de nieuwe brochure van FEDIEX Kalk Sectie over grondbehandeling met kalk en grondrecyclage met kalk is eindelijk verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans. U kunt ze aanvragen per e-mail: info@fediex.org.


Deze brochure legt op zeer goed geïllustreerde wijze uit hoe eenvoudig en doeltreffend, maar ook hoe voordelig en milieuvriendelijk het gebruik van kalk is voor het verbeteren, stabiliseren en recycleren van grond.

Ze bevat een schat aan technische en praktische informatie voor aannemers en dossiervoorbereiders (overheden, architecten en studiebureaus).

> Nederlandse versie (pdf)
> Version française (pdf)

 

> English version (pdf)


1. Grondbehandeling

Er wordt in uitgelegd hoe kalk werkt, met enerzijds de onmiddellijke effecten (verbetering van de grond) en anderzijds de effecten op termijn (stabilisatie van de grond). Ook worden de voordelen opgesomd van de vele toepassingen van kalk, zoals het maken van ophogingen, van vormlagen en van onderfunderingen.
Er wordt een nauwkeurige beschrijving van het gebruik van kalk beschreven, namelijk het voorbereiden van de grond, het uitspreiden, het mengen en het verdichten.

Vervolgens komt de economische en milieubalans van die techniek aan bod die de aspecten aansnijdt zoals de berijdbaarheid en de productiviteit van de bouwplaats, de onderhoudskosten van de structuren, het beheer van de stofproblematiek,… Dankzij een vergelijkende balans kan men evalueren hoe interessant een behandeling met kalk is in vergelijking met uitgraven en afvoeren, en vervolgens aanvullen met steenhoudend materiaal. Door kalk te gebruiken, kan men de kosten van de grondwerken met 50 tot 75 % drukken.

2. Recyclage van grond met kalk

Het gebruik van kalk voor het recycleren van grond worden geëvalueerd aan de hand van twee begrippen: de kosten verbonden aan het finaal storten van de grondoverschotten en het locaal hergebruiken van de aanwezige grond.
Wanneer de te behandelen grond of bodem wegens plaatsgebrek niet in situ “horizontaal” kan worden behandeld, dan wordt er tegenwoordig meer en meer gebruik gemaakt van vaste of halfmobiele installaties. Er kan immers een breed gamma aan types grond en grond/steen mengsels worden behandeld met 1,5 tot 2,5 % ongebluste kalk tot aanvullings- of onderfunderingslagen. Deze ontwikkelen een gelijkwaardig of hoger draagvermogen als de traditionele gestabiliseerde producten.

Dankzij de verkruimelingsreactie vormt de ongebluste kalk die materialen immers om tot een ter plaatse herbruikbaar materiaal. Steeds meer aannemers maken gebruik van die techniek om hun grondbalans van de werken in evenwicht te brengen en de kosten van het project te verlagen. Een voorbeeld hiervan is het aanvullen van sleuven voor leidingen en rioleringsbuizen.

Fediex Kalk Sectie staat uiteraard ter beschikking van voorschrijvers en aannemers die er meer willen over vernemen in het kader van hun projecten. Er zijn eveneens 4 handleidingen (binnenkort 5) van het OCW, die deze onderwerpen op zeer nauwkeurige en geïllustreerde wijze behandelen.