Kalk en duurzame ontwikkeling

De ontwikkeling van driedelige granulaatmengsels voor de wegenbouw of hoe bouwen en tegelijk een beleid van duurzame ontwikkeling voeren.


De kwaliteit van ultrafijne zandgranulaatmengsels die afkomstig zijn van het vergruizen van massieve rotsen (kalkrotsen en andere) kan worden verhoogd door ze te mengen met ongebluste kalk (activator), slakken (een bijproduct van de staalnijverheid) en vliegas (restproduct van de steenkoolverbranding in elektriciteitscentrales). Het resultaat behoort tot de categorie van de granulaatmengsels die behandeld zijn met hydraulische bindmiddelen (die werkzaam zijn in de aanwezigheid van water).


De firma Holcim, die gespecialiseerd is in de productie van cement, granulaten en stortklaar beton, heeft snel begrepen hoeveel economisch potentieel deze toepassing heeft. Het product kan immers op veel manieren gebruikt worden: voor wegfunderingen, maar ook voor wegdekken en parkeerterreinen. Het is bovendien nuttig voor de funderingen van industriële platforms.


In 2003 investeerde de firma Holcim op haar terrein van de “Carrière du Milieu” in Tournai-Gaurain in een nieuwe fabriek. Hierdoor verdubbelde haar productiecapaciteit van behandelde granulaatmengsels. Het jaarlijkse volume bedraagt momenteel bijna 500.000 ton behandelde granulaatmengsels. Voor de productie van ultrafijne mengsels werd de voorkeur gegeven aan een granulometrie van 0/4 mm in plaats van 0/20 mm, wegens de vele voordelen. De ultrafijne mengsels worden naar het bouwterrein gebracht en daar geëgaliseerd, gericht en verdicht.


Door de fijne granulometrie van het materiaal vermijdt men de ontmenging die kan optreden bij een grotere granulometrie, terwijl men onmiddellijk een uitstekende stabiliteit verkrijgt om grote bouwmachines op het bouwterrein te laten rijden. Door zowel slakken als vliegas en kalk te gebruiken, verloopt het kinetisch uithardingsproces traag en blijven de krimpbarsten sterk beperkt. Dit type materiaal kan gegarandeerd zeer soepel worden ingezet en de harmonische ontwikkeling van de weerstand stelt ze in staat om mechanische prestaties van een zeer goed niveau te bereiken.


Het gebruik van kalk voor deze activiteit die bij Holcim aan belang wint, past perfect in het beleid van duurzame ontwikkeling dat het bedrijf voert. Ultrafijne granulaatmengsels beperken immers het gebruik van steengroevematerialen met een hogere toegevoegde waarde, terwijl twee andere industriële residu’s - slakken en vliegas - een nuttige toepassing krijgen.


> www.holcim.be