Grondoverschot als vervangproduct voor natuurlijke grondstoffen

Als grondreinigingsbedrijf is de nv AWS, die gevestigd is te Gent en te Sint- Katelijne Waver, zeer nauw betrokken bij het probleem van de grondoverschotten in het Vlaamse Gewest. Een probleem dat in deze mate belangrijk is dat het de rendabiliteit van een grondreinigingsbedrijf bepaald.


Om niet afhankelijk te zijn van derden die hoge stortprijzen vragen om de gereinigde grond af te zetten en om een zekere regelmaat te bekomen in de afvoer van de grond heeft de nv AWS resoluut gekozen voor de investering in de verbetering van leem- en kleigronden met ongebluste kalk. Dit procédé kent reeds een jarenlange traditie als toepassing bij het verbeteren van de bedding voor de aanleg van autowegen en spoorlijnen. Bij deze werkwijze wordt de ongebluste kalk opengespreid en ingefreest met zware machines, een verwerkingsmethode die niet direct toepasbaar is voor een grondreinigingsbedrijf.

AWS opteerde daarom voor de aankoop van een grondmenginstallatie uitgerust met een doseerbunker die toelaat de hoeveelheid toe te voegen kalk via de PLC-sturing perfect af te wegen. Hierdoor staan wij er garant voor dat de kalk niet overgedoseerd kan worden. Dat heeft niet alleen een financiële invloed op het proces, maar ook de zekerheid dat de kalk niet overgedoseerd kan worden sluit op bouwtechnisch vlak een negatieve invloed op de verdichting uit.

De dwangmenger met inhoud van 4,5 m3 aangedreven door 2 elektromotoren van 110 Kw zorgt voor een optimale mengeling van de ongebluste kalk met de grond, waardoor eveneens bespaard kan worden op het gehalte van de ongebluste kalk. Om schommelingen in het vochtpercentage van de grond tegen te gaan, worden alle gronden zowel voor als na de behandeling in een loods opgeslagen. Zo kan steeds een constante kwaliteit gewaarborgd worden.

Om het bekomen materiaal te commercialiseren werd besloten om het een productnaam te geven, “Stabozand”, zodat het uit de sfeer van de grond gelicht werd. Nog belangrijker is het vertrouwen van de gebruiker, en daarom werd besloten om het bekomen product te laten certifiëren, zodat niet alleen op het milieutechnische, dat door de vzw Grondbank gecontroleerd wordt, maar ook op het bouwtechnische vlak zowel voor als na de behandeling garantie geboden kan worden voor de kwaliteit van het “Stabozand”. Er werd beroep gedaan op de vzw COPRO om samen met het OCW en de producenten van bindmiddelen een procedure op te starten voor het opmaken van een reglement voor het bekomen van een certificaat. Dit reglement zou eind augustus 2004 klaar zijn. Het is vanzelfsprekend dat wij onmiddellijk het nodige zullen doen om dit certificaat te bekomen. Vandaag zijn de toepassingen van het “Stabozand” hoofdzakelijk beperkt tot de industriebouw, vooral als vervangproduct voor onderfunderingszand onder parkings en betonvloeren en als aanvulling rond rioolbuizen. Plaatproeven hebben reeds uitgewezen dat ruimschoots voldaan wordt aan de eisen gesteld in het SB 250. Door het bekomen van een Coprocertificaat hoopt AWS in de nabije toekomst ook te kunnen toeleveren bij overheidsopdrachten.

 

H. Backaert - W. Lammertyn Gent : Tel: 09.218.80.50 • St Katelijne Waver : Tel: 015.32.35.10 - info@aws-stp.be)