Recyclage van bouwafval: Teracalco

Innovatie: een met kalk gestabiliseerd product van Recynam op basis van gerecycleerde materialen (tel. 081/22 00 17 - info@tradecowall.be).


Sinds 1998 baat de afvalrecyclagefirma Recynam NV drie recyclagecentra in de provincie Namen uit (Lives-sur-Meuse, Aisemont, Wellin). De drie installaties recycleren jaarlijks gemiddeld 100,000 ton. Teneinde 100% van het aangevoerde afval te kunnen recycleren, werd een studie rond dit onderwerp gestart. Deze leidde tot het opzetten van een installatie waardoor fijne en kleihoudende restmaterialen uit de afzeving- en breeklijnen kunnen gerecycleerd worden.


Teracalco is een nieuw product recentelijk op de markt gebracht.


Het bestaat uit kleihoudende materialen die met kalk (CaO) worden behandeld. Het bindmiddel (+/- 2%) wordt toegevoegd via een gebrevetteerd fabricageprocédé dat volledig mechanisch verloopt. Het OCW werd gemandateerd om in te staan voor de technische follow-up en om dit nieuw gestabiliseerd materiaal te valideren, vooral voor wat betreft de geotechnische prestaties als (onder)fundering.


De resultaten van de jarenlange ervaringen (bevestigd door de studiedagen die het OCW in 2000 - 2001 organiseerde) toonden de efficiëntie van een dergelijke kalkbehandeling aan, die op grote schaal in situ op de werven wordt toegepast.


Doelstelling is het commercialiseren van een dergelijk gestabiliseerd materiaal vanuit het recyclageplatform van Lives-sur-Meuse. Dit product kan in niet verdichte vorm gedurende enkele weken opgeslagen worden vooraleer het te gebruiken en behoudt hierbij zijn hoogstaande geotechnische kwaliteit.